مرتب‌سازی خودکار کد در نرم‌افزار Keil uVision

برای برنامه‌نویسی بسیاری از میکروکنترلرها از محیط توسعه‌ی Keil uVision استفاده می‌شود. هرچند برخی از تولیدکننده‌ها همچون شرکت ST محیط‌هایی اختصاصی برای توسعه معرفی کرده‌اند (مانند STM32CubeIDE) امّا Keil uVision برای برنامه‌ریزی این میکروکنترلرها هم همچنان بسیار محبوب است. با این حال این محیط توسعه علی رغم توانایی‌های متعدد، برخی امکانات اولیّه و بسیار متداول در دیگر محیط‌های توسعه، همچون مرتب‌سازی خودکار کد (Auto Source Formatting) را به صورت پیش‌فرض پشتیبانی نمی‌کند. در این نوشته روشی معرفی می‌کنیم تا بتوان به کمک آن این امکان را به محیط Keil uVision اضافه کرد.